Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor inom centralsektionen vid skyddskårernas huvudstab. Registratorskontoret ansvarade för katalogisering och organisering av arkiv.

Finsk beskrivning

kirjaamo, kirjaajankonttori (suojeluskunnat)

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 819.

Tuompo, W. E. (et al.) , Finlands försvarsmakt , Borgå: WSOY 1931 , 320.