Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå i Petrograd som skulle handha evakueringen av finländare från Rådsryssland till Finland efter freden i Dorpat 1920. Byrån bestod av tolv tjänstemän av vilka två representerade Detektiva Centralpolisen.

Finsk beskrivning

Pietarin evakuoimistoimisto

Källor

Engman, Max , Gränsfall : Utväxlingar och Gränstrafik på karelska näset 1918-1920 , 696 , Helsingfors : Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland : Atlantis 2008 , 456-457.

Andra språk

Inga termer på andra språk