Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inofficiell finsk representation i Ryssland efter bolsjevikernas maktövertagande. Den kallades även för finska avdelningen vid Tysklands generalkonsulat i Petrograd 1918. De nio tjänstemännen vid avdelningen bestod av det tidigare finska statssekretariatets och passexpeditionens tjänstemän. Avdelningen skulle bevaka finländska medborgares intressen och rätt i Ryssland. I och med det tyska nederlaget i världskriget hösten 1918 flyttade den finska representationen över till den svenska beskickningen.

Finsk beskrivning

Suomen passitoimisto (1918)

Pietarissa bolsevikkien valtaannousun jälkeen Saksan, sittemmin Ruotsin suurlähetystön tiloissa toiminut passitoimisto

Källor

Engman, Max , Gränsfall : Utväxlingar och Gränstrafik på karelska näset 1918-1920 , 696 , Helsingfors : Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland : Atlantis 2008 , 60-61.

Andra språk

Dåtida finska Saksan pääkonsuliviraston Suomen-osasto

Synonymer

Finska avdelningen vid Tysklands generalkonsulat i Petrograd