Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Riksdagsutskott under frihetstiden. Finska deputationen beredde den finska allmogens besvär och besvär om skiftesregleringar i Finland m.m. under riksdagen 1746–1747. Motsvarande deputation gick under diverse olika benämningar 1742–1762 och kallas allmänt de finska deputationerna.

Finsk beskrivning

Suomen valiokunta

Vapauden ajan valtiopäivien valiokunta, joka käsitteli suomalaisen rahvaan kysymyksiä sekä maanjakokysymyksiä Suomessa vuosien 1746–1747 valtiopäivillä. Vastaavanlaisia valiokuntia oli useammalla nimellä vuosina 1742–1762 ja niitä kutsuttiin yleisnimellä Suomen valiokunnat.

Källor

Hirvensalo, Lauri & Nils Hedlund , Svensk-Finsk ordbok , Porvoo: WSOY 1960 , 96.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Andra språk

Inga termer på andra språk