Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Deputation som regelbundet tillsattes under frihetstiden (1721–1772), bl.a. Justitiedeputationen, Landshjälpsdeputationen (Manufakturkontoret 1738–1751/52 års riksdag) och Slottsbyggnadsdeputationen.

Finsk beskrivning

pysyvä valiokunta

Pysyvästi vapauden ajalla eli vuosina 1721–1772 asetettu valiokunta, kuten oikeusvaliokunta, maanapuvaliokunta ja linnavaliokunta.

Källor

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 , 155.