Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemlig granskning av brev.

Finsk beskrivning

perlustration

kirjeen tai asiakirjan (salainen) tutkinta tai tarkastelu

Källor

Martikainen, Ilkka , Postin ja sen asiakkaan välisen oikeussuhteen sekä postin vahingonkorvausvelvollisuuden kehityksestä 1636–2001 (Pro gradu) , Tampere: Tampereen yliopisto, Julkisoikeuden laitos 2001 , 29. http://tampub.uta.fi/handle/10024/89160

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare