Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Hirvensalo, Lauri & Nils Hedlund , Svensk-Finsk ordbok , Porvoo: WSOY 1960 .