Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Vid allmän landsväg rest stolpe av trä för angivande av miltalet, tillkom i Sverige 1649. Senare (i vissa trakter) var milstolpe liktydigt med milsten. Milstolparna bekostades efter 1734 med medel ur häradets andel i sakören, om medel saknades erlades kostnaden som tidigare gemensamt av de hemman som var skyldiga att underhålla vägen. Milstolparna övervakades av häradshövdingen och kronofogden.

Finsk beskrivning

peninkulmapylväs, peininkulmapatsas

Yleisten teiden varteen pystytetty puinen tolppa tai myöhemmin myös kivinen patsas, joka ilmaisi etäisyyksiä peninkulmissa mitattuna (mil). Otettiin käyttöön Ruotsissa vuonna 1649. Tolppien pystytys kustannettiin vuodesta 1734 lähtien kihlakunnan sakoista saamasta osuudesta tai jos varat eivät riittäneet, kustannuksista vastasivat yhteisesti tien kunnossapidosta vastaavat tilat. Tolppien ylläpitoa valvoivat maaherra ja kruununvouti.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 117.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 628.

Hirvensalo, Lauri & Nils Hedlund , Svensk-Finsk ordbok , Porvoo: WSOY 1960 , 402.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska peninkulmapylväs, peninkulmapatsas

Synonymer

milstock