Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

(På postament eller röse av stenar) sten eller järntavla vid allmän landsväg vid varje fjärdedels mil, räknat från vägens utgångspunkt från en stad och vanligen märkt som 1/4, 1/2 och 1 mil. Milstenarna uppsattes och underhölls av vägunderhållskyldiga hemman, efter 1734 med medel ur häradskistan.

Finsk beskrivning

peninkulmapylväs

Jalustan tai kivikasan päällä oleva pylväs tai tai metallikilpi yleisen tien varressa aina neljännepeninkulman välein. Pylväiden pystyttämisestä ja kunnossapidosta vastasivat tien kunnossapitoon velvoitetut tilat. Vuodesta 1734 lähtien työt kustannettiin kihlakunnan varoista.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska peninkulmakivi