Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Längdmått av olika längd i olika delar av landet, men som från mitten av 1600-talet fastslogs till 36 000 fot (cirka 10,69 kilometer) och efter metersystemets införande 10 kilometer.

Finsk beskrivning

peninkulma (Ruotsin)

Pituusmitta, jonka pituus vaihteli eri puolilla maata ja eri aikoina. 1600-luvulla sen pituudeksi vahvistettiin 36 000 jalkaa (noin 10,69 kilometriä) ja metrijärjestelmän käyttöönoton jälkeen 10 kilometriä. Peninkulmaa käytettiin muun muassa postitaksassa määriteltyjen postimaksujen suuruuden perusteena.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 686.

Grönros, Jarmo (et al.) , Tiima, tiu, tynnyri – miten ennen mitattiin. Suomalainen mittasanakirja , 4 uud. p. , 4 uud. p. , 9 , Turku: Turun maakuntamuseo 2005 , 108.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/