Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Väg med posthåll på cirka 20 kilometers avstånd från varandra, kallades ofta allmänna postvägen. Benämningen användes också om led till sjöss längs vilken reguljär postföring ägde rum.

Finsk beskrivning

postitie

postinkuljetukseen käytetty tie, jonka varrella oli postitiloja 20 km välein

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska postitie

Synonymer

postled
postrutt