Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ursprungligen plats för byte av kurir, postbud eller posthästar. Benämningen användes också om det indelta postverket 1636–1845 och om själva vägsträckan mellan två posthemman eller om skjutshåll som försåg postförarna med hästar. Posthemmanen skapades med det indelta postverket 1636. I Finland öppnades den första postrutten 1638: Stockholm–Åbo–Helsingfors–Borgå–Viborg–Kexholm–Nöteborg–Narva.

Finsk beskrivning

postipysäkki, postipaikka, posti, postitila, postikuljetus

Alun perin paikka kuriirin, postiljoonin tai postihevosten vaihtoon, myöhemmin nimitystä käytettiin myös koko postijärjestelmästä 1636–1845, välimatkasta kahden postitilan välillä sekä kyytitiloista, jotka antoivat hevosia postiljooneille.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 130.

Jutikkala, Eino , Suomen postilaitoksen historia 1638–1938. Ruotsin vallan aika I 1938 , 18–19.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/