Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på av kronan upprätthållna posthåll, särskilt under 1600-talet.

Finsk beskrivning

kruunun postipysäkki, kruunun postipaikka

kruunun ylläpitämä postitoimipaikka (1600-luku)

Källor

Forssell, Nils , Svenska postverkets historia. På Generalpoststyrelsens uppdrag utarbetad av Nils Forssell I–II , Stockholm: Postverkets tryckeri 1936 , 115.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1600-tal
1700-tal

1636–1700-tal