Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om (krono)postföringen som ett onus för posthemmanen.

Finsk beskrivning

postinkuljetusrasitus*; postilallisen velvollisuus kuljettaa (kruunun)postia

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1600-tal

1636–