Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pålaga som belastade en fastighet och som varje innehavare var skyldig att utföra. Det kunde vara en skyldighet att årligen leverera någon naturprodukt till ett allmänt ändamål, underhålla väg, snöplogning eller inkvartering.

Finsk beskrivning

kiinteistörasitus

Rasitus, kuten tien ylläpitovelvollisuus, lumenluonti tai majoitusvelvollisuus, joka kuului kiinteistöön ja jonka suorittamiseen jokainen omistaja oli velvollinen.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 788.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/