Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på rikets postväsende i dess egenskap av reale, kronopost.

Finsk beskrivning

Kuninkaallisen Majesteetin posti*, kruununposti*

valtakunnan postilaitos

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

Kgl. Maj:ts post
rikspost