Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på kronofogde.

Finsk beskrivning

Kuninkaallisen Majesteetin edustaja

Kruunuvoudin nimitys.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 218.