Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Officiell benämning på Kungliga teatrarna dit även Kungliga hovkapellet överfördes när Kungliga teatern grundades 1773. Hovkapellet och teatrarna leddes av Kungliga direktionen av hovkapellet och spektaklen.

Finsk beskrivning

Kuninkaallisen Majesteetin hoviorkesteri ja teatterit

Kuninkaallisen teatterin virallinen nimitys.

Källor

Bennich-Björkman, Bo , Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550–1850. (diss.) , 5 , Uppsala: Svenska Bokförlaget 1970 , 352 ff.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 921. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Kungl. Maj:ts hovkapell och teatrar