Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Orkesterledare och dirigent för hovkapell. Hovkapellmästaren för Kungliga hovkapellet i Sverige biträddes ibland av en vice kapellmästare och var från 1700-talets början underställd en direktör.

Finsk beskrivning

hovikapellimestari

Hovisoittokunnan orkesterinjohtaja. Hänen sijaisenaan toimi varakapellimestari. 1700-luvun alusta lähtien hän toimi erillisen johtajan alaisuudessa.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 11: 921. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 150.

Andra språk

Dåtida finska hovikapellimestari