Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänst uppförd på hovstat under Kungliga hovkapellet.

Finsk beskrivning

konserttimestari (hovi)

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1789, 1793, 1800.

Andra språk

Inga termer på andra språk