Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fördrag, benämning på internationella fredsfördrag 1659. Termen användes i benämningen konserterna i Haag, det vill säga de överenskommelser som 1659 ingicks mellan Frankrike, England och Holland för att återställa freden mellan Sverige och Danmark.

Finsk beskrivning

sopimus

Haagin rauhansopimus vuonna 1659; Nimitys, jota käytettiin Haagin kansainvälisestä rauhasopimuksesta vuodelta 1659.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk