Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Överenskommelse, enighet, även om kungligt samtycke, medgivande, bifall eller med kungens tillåtelse (konsent).

Finsk beskrivning

konsensus, yhteisymmärrys, suostumus

Sopimus, yhteisymmärrys. Termiä on käytetty myös merkityksessä kuninkaan hyväksyntä, suostumus tai lupa.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 4: 658. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 188 (konsens).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/