Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Förfarande som innebar tryggandet av en änkas utkomst. Användes främst inom prästerskapet genom att en präst vid sin installation i kyrkoherdeämbetet förband sig att ingå äktenskap med sin avlidne företrädares änka eller dotter. Änkekonservering var ett sätt för kyrkan att trygga försörjningen av ecklesiastiska sterbhus.

Finsk beskrivning

lesken konservointi, perheen konservointi

Tapa jolla turvattiin lesken toimeentulo. Sovellettiin erityisesti papiston keskuudessa jossa naimaton pappi, joka kirkkoherran viran ottaessaan sitoutui menemään naimisiin edeltäjänsä lesken tai tyttären kanssa. Konservointi oli tapa turvata kirkollisten kuolinpesien elatus.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk