Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den halvannan tunna råg som en fattig prästänka beviljades i årlig änkehjälp ur kyrkohärbärget 1708–1837. Beloppet ökades med 33 1/3 procent för änkans alla minderåriga barn eller sjukliga barn över 14 år, särskilt döttrar.

Finsk beskrivning

leskintynnyri*

puolitoista tynnyriä ruista, joka suotiin köyhälle papin leskelle leskenavustuksena 1708–1837

Källor

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 , IV (1863): II: § 24, 37, 48: 248–249, 259–260, 264.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

änkehjälpsrågen