Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titulatur i skriftliga handlingar för mindre hantverkare.

Finsk beskrivning

kunniallinen ja taitava

Käsityöläisten määrite asiakirjoissa.

Källor

Pettersson, B. U. , Den Swenske handsekreteraren , Fjortonde granskade och tillökade upplagan , Stockholm: P.A. Huldbergs bokförlags aktiebolag 1885 , Den Swenske Handsekreteraren.