Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titulatur i skrift för konrektorer vid skolorna, kyrkoherdar samt bataljons- och skvadronspredikanter. Ifall de inte var filosofie doktorer användes uttrycket ”högvällärde”.

Finsk beskrivning

hyvin kunnioitettu ja korkeasti oppinut

Apulaisrehtorien, kirkkoherrojen sekä patajoonan- ja eskadroonansaarnaajien titteli.

Källor

Pettersson, B. U. , Den Swenske handsekreteraren , Fjortonde granskade och tillökade upplagan , Stockholm: P.A. Huldbergs bokförlags aktiebolag 1885 , Den Swenske Handsekreteraren.