Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I 1700-talets tingsprotokoll förekommande predikat för kyrkoherde, kaplan eller pastor. Även uttrycket ”ärevördig” förekom.

Finsk beskrivning

korkeasti oppinut, erittäin oppinut

1700-luvun käräjäpöytäkirjoissa käytetty kirkkoherran, kappalisen tai pastorin määrite.

Källor

Inga källor