Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Epitet, titel, används ibland om tilltalsord som välbetrodd, tropliktig undersåte, högvördig och andra motsvarande uttryck.

Finsk beskrivning

puhuttelusana

Korkea-arvoisten kanssa keskusteltaessa käytetty erityinen arvonantoa osoittava sana, esim. ”majesteetti”.

Källor

Inga källor