Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Epitet för innehavare av akademisk grad (till exempel filosofie magister och doktor).

Finsk beskrivning

korkeasti oppinut

Akateemisen oppiarvon (maisterin tai tohtorin) omaavalle suotu epiteetti.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 226. http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/