Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från medeltiden till 1889 om brott som föranledde dödsstraff, särskilt statsbrott såsom majestätsbrott och högförräderi. I de medeltida lagarna och i 1734 års lag ingick en särskild högmålsbalk där till exempel mord, dråp, mordbrand, tvegifte, tidelag, trolldom och högförräderi ingick. Sedermera har begreppet avsett förbrytelse mot staten eller statsöverhuvud, majestätsbrott, högförräderimål.

Finsk beskrivning

törkeä rikos, valtiorikos

Keskiajalta vuoteen 1889 kuolemalla rangaistu rikos, erityisesti valtiorikos, kuten majesteettirikos tai valtiopetos. Keskiaikaisissa ja vuoden 1734 laissa oli erityinen törkeiden rikosten kaari, johon kuuluivat esimerkiksi murha, tappo, murhapoltto, kaksinnaiminen, eläimiin sekaantuminen, noituus sekä valtiopetos.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska törkeä rikos; valtiorikos, valtiorikosasia

Synonymer

halssak
livssak