Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titulatur i skrift för kungliga hovpredikanter, pastorer, kyrkoherdar i Stockholm, regementspastorer, lektorer och rektorer som var präster.

Finsk beskrivning

korkeasti kunnioitettu ja korkeasti oppinut

Kuninkaallisten hovisaarnaajien, pastorien ja kirkkoherrojen, kuten myös rykmentinpastorien, lehtorien ja rehtorien titteli.

Källor

Pettersson, B. U. , Den Swenske handsekreteraren , Fjortonde granskade och tillökade upplagan , Stockholm: P.A. Huldbergs bokförlags aktiebolag 1885 , Den Swenske Handsekreteraren.