Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hedrande tilltal eller epitet för (högre) prästmän, särskilt biskopar. Uttrycket förekommer särskilt i benämningen ”högvördiga prästeståndet”, ett officiellt epitet på prästeståndet vid svenska riksdagen cirka 1617–1868 och vid lantdagen i Finland 1809–1906. Det förekom från 1500-talet också om domkapitel och som Ers eller Hans Högvördighet, en titel för biskopar och teologie doktorer.

Finsk beskrivning

korkea-arvoinen, kunnianarvoinen, korkeasti kunnioitettu

Korkeamman pappishenkilön, erityisesti piispan, kunnioittava puhuttelu tai epiteetti. Ilmausta käytettiin erityisesti nimityksessä ”högvördiga prästeståndet” ‘kunnianarvoinen pappissääty’, joka oli säädyn virallinen epiteetti Ruotsin valtiopäivillä noin 1617–1868 sekä Suomen maapäivillä 1809–1906.

Källor

Inkinen, Antti , “Virka-arvot ja arvonimet Suomessa ennen itsenäisyyden aikaa”. I: Historiallinen Arkisto 54 1953 , 207.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 12: 240. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 157.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 , 14: 34 .

Andra språk

Dåtida finska kunnianarvoinen, korkeasti kunnianarvoinen

Synonymer

högvördiga prästeståndet