Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel på kyrkoherdar på landsbygden under svenska tiden samt på bataljons- och skvadronspredikanter som inte var magistrar.

Finsk beskrivning

korkeasti oppinut, oppinut

Maaseudun kirkkoherrojen titteli. Myös niiden pataljoona- ja eskadroonansaarnaajien titteli, jotka eivät olleet maistereita.

Källor

Pettersson, B. U. , Den Swenske handsekreteraren , Fjortonde granskade och tillökade upplagan , Stockholm: P.A. Huldbergs bokförlags aktiebolag 1885 .