Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titulatur i skrift för kaplaner, skolkolleger och skollärare. Ifall de inte var filosofie doktorer användes uttrycket ”höglärde”.

Finsk beskrivning

kunnioitettava ja oppinut

Kappalaisten, koulukollegojen sekä opettajien titteli.

Källor

Pettersson, B. U. , Den Swenske handsekreteraren , Fjortonde granskade och tillökade upplagan , Stockholm: P.A. Huldbergs bokförlags aktiebolag 1885 , Den Swenske Handsekreteraren.