Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titulatur i skrift för domprostar, teologie doktorer och teologie licentiater under svenska tiden och autonoma tiden.

Finsk beskrivning

korkea-arvoinen ja laajalti tunnettu

Tuomiorovastien sekä teologian tohtorien ja lisensiaattien määrite Ruotsin vallan aikana.

Källor

Pettersson, B. U. , Den Swenske handsekreteraren , Fjortonde granskade och tillökade upplagan , Stockholm: P.A. Huldbergs bokförlags aktiebolag 1885 , Den Swenske Handsekreteraren.