Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Teologiska fakultetens bibliotek i Helsingfors, grundat den 28 november/10 december 1828. Teologiska seminariebiblioteket uppbar sina inkomster från lediga sacellaner och vissa avgifter vid präst- och pastoralexamina.

Finsk beskrivning

Keisarillisen Aleksanterin -yliopiston teologisen tiedekunnan seminaarikirjasto

Teologisen tiedekunnan kirjasto Helsingissä, perustettu 28.11./10.12.1828. Sen toiminta rahoitettiin vapaista kirkollisista viroista sekä tietyistä papillisista tutkintomaksuista.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk