Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den preliminärexamen som krävdes för inträde i prästseminariet i Åbo 1806–1846. Prästexamen förutsatte däremot vissa universitetsstudier och avlades vid domkapitlet. Teologisk dimissionsexamen från universitetet blev 1846 obligatorisk för alla blivande präster.

Finsk beskrivning

pieni teologian koe*

Turun pappisseminaarin pääsykokeena toimineen ennakkotutkinnon nimitys (1806–1846)

Källor

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Autonomins tidevarv 1809–1899 3 , Skellefteå: Artos 2000 , 28–29.