Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lärare som var knuten till en domkyrka för att sköta prästundervisningen. Tjänsten omtalades 1552 för prästkandidaterna i Linköping och Skara. År 1604 bestämdes att en teologie lektor skulle tillsättas vid varje latinskola. Den fick därigenom en högsta teologisk klass. Teologie lektorn stod i rang över skolans lektor.

Finsk beskrivning

teologian lehtori

Tuomiokirkkojen yhteydessä pappiskoulutuksesta huolehtiva opettaja. Vuonna 1694 säädettiin, että jokaisessa latinakoulussa tulisi olla myös teologian lehtori. Oli arvoltaan korkeampi kuin koululehtori.

Källor

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Medeltiden. Reformationstiden , Stockholm: Norstedts 1997 , 214f.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 349 (teologi).