Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Universitetsexamen i teologi, innehållande skriv- och språkprov i grekiska och latin, kristendomens ursprungstexter, praktiska övningar, dogmatik, exegetik och sedlighetslära samt kyrkohistoria och praktisk teologi. Examen var efter 1849 ett behörighetskrav för prästvigning. Den motsvarade i praktiken den tidigare prästexamen.

Finsk beskrivning

teologinen päättötutkinto

Edellytys papinvihkimykselle vuodesta 1849 lähtien.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 229, 232.

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 , IX (1933): 781–782 .

Otavan iso tietosanakirja. Encyclopaedia Fennica 1–10 , Helsinki: Otava 1962–1968 , VIII (1964): 1285.

Professoriliitto: Professorsförbundet. Lyhenteitä (verkkomatrikkeli), http://matrikkeli.professoriliitto.fi/verkkomatrikkeli/lyhenteet.pdf

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska jumaluusopillinen erotutkinto
Latin sacri ministerii candidatus

Tid

Synonymer

prästkandidatexamen
S.M.C.
S.M.Cand.
SMK

Se vidare