Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Antingen en person som bedrev teologiska studier vid universitet eller prästseminarium för att bli präst, eller en person som avlade prästexamen vid domkapitel.

Finsk beskrivning

papinkokelas

Teologisia opintoja harjoittava tai papintutkintoon valmistuva henkilö.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 229, 232.

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 , IX (1933): 781–782 .

Otavan iso tietosanakirja. Encyclopaedia Fennica 1–10 , Helsinki: Otava 1962–1968 , VIII (1964): 1285.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Latin sacri ministerii candidatus

Synonymer

S.M.C.
S.M.Cand.