Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kameralt om jordareal av viss storlek, en skatteenhet under 1500-talet.

Finsk beskrivning

papinkoukku*

kameraalinen maa-alan yksikkö 1500-luvulla

Källor

Cederlöf, Johannes , Det finländska prästerskapets ekonomiska ställning intill sjuttonde seklet , 239 , Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland 1934 , 109.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk