Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Cederlöf, Johannes , Det finländska prästerskapets ekonomiska ställning intill sjuttonde seklet , 239 , Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland 1934 .


P

Kameralt om jordareal av viss storlek, en skatteenhet under 1500-talet.
Skatter eller avgifter som gick till prästerskapets avlöning, också om honorar för vissa prästerliga ämbetsförrättningar.