Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatter eller avgifter som gick till prästerskapets avlöning, också om honorar för vissa prästerliga ämbetsförrättningar.

Finsk beskrivning

pappisvero*, pappispalkka*

Verot tai maksut, jotka käytettiin papiston palkkaukseen. Myös palkkio tietyistä papillisista virkatoimituksista.

Källor

Cederlöf, Johannes , Det finländska prästerskapets ekonomiska ställning intill sjuttonde seklet , 239 , Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland 1934 , 141.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1500-tal
1600-tal

1500–1600-tal

Synonymer

prästpenningar