Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I domkapitel förvarad bok innehållande de prästvigdas skriftligen upprepade muntliga prästed, försedd med ordinandens underskrift.

Finsk beskrivning

pappiskirja*

tuomiokapitulissa säilytetty kirja, johon kirjattiin vihittyjen pappien suullinen vala vihkijän allekirjoituksella varustettuna

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid