Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500- och början av 1600-talet förekommande samlande beteckning för prästboställe, prästgård, präststom eller annexhemman till prästgård.

Finsk beskrivning

pappistila*

papistolle kuuluvista erilaisista tiloista käytetty yhteisnimitys

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

prästahemman