Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På församlingen liggande allmän skyldighet att bygga och underhålla prästgård och dess byggnader. Om prästgårdsbyggnad stadgades redan i vissa landskapslagar, i prästprivilegierna 1607 och i 1734 års lag, med skilda regler för landsbygd och stad. Skyldigheten utgick till 1720 i konkret byggnadsmaterial och byggarbete, därefter som en avgift i spannmål eller penningar. Den avskaffades 1922.

Finsk beskrivning

pappilarakennuksen rakentamis- ja kunnossapitovelvollisuus

Seurakunnan yleinen velvollisuus rakentaa pappila ja huolehtia sen ja sitä ympäröivien rakennusten kunnosta. Velvollisuudesta oli säädetty jo tietyissä maakuntalaeissa, samoin papiston privilegioissa vuodelta 1607 sekä vuoden 1734 laissa. Velvollisuus lakkautettiin vuonna 1922.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 77–79.

Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp 1-20 , Stockholm: Expeditionen af Nordisk familjebok 1876–1899 , 13:197. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 274.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska pappilanrakennus

Synonymer

prästgårdsbyggnadsavgift
prästgårdsbyggnadsskyldighet