Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre benämning på pastorat, särskilt konkret om den socken eller de socknar som utgjorde kyrkoherdens ämbetsområde. ”Prästgäll” användes också i betydelsen prästämbete, särskilt i sammansättningen ledigt prästgäll.

Finsk beskrivning

kirkkoherrankunta, pastoraatti

Pastoraatin vanhempi nimitys, erityisesti kun kyseessä oli kirkkoherran oma virkapitäjä tai -pitäjät. Käytettiin myös merkityksessä papinvirka tai -toimi.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 274.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/