Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skyldighet att ställa egendom i jord eller kapital till ett prästgälls eller en kyrkan närstående ämbetsinnehavares förfogande (såsom universitets- och gymnasielärare) som lön eller löneförbättring. I Finland kallades annexskyldigheten prebendeskyldighet.

Finsk beskrivning

luovutusvelvollisuus, anneksivelvollisuus, prebendavelvollisuus

Velvollisuus antaa omaisuutta maan tai pääoman muodossa kirkollisen tai lähellä kirkkoa olevan viranhaltijan (kuten yliopiston tai kymnaasin opettajat) käyttöön palkan ta palkanlisän maksamiseksi. Suomessa velvollisuudesta käytettiin nimeä prebendavelvollisuus.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 21 (annex).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska aneksivelvollisuus