Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Årsfest, särskilt själamässa som inom den katolska kyrkan firades på årsdagen av en persons begravning. Anniversariet var en viktig inkomstkälla för den katolska kyrkan.

Finsk beskrivning

vuosipäivä, messu vuotta aiemmin kuolleen muistoksi

Messu, joka järjestettiin vuosi henkilön kuolemasta, järjestestämisestä pyydetyt maksut olivat merkittävä tulonlähde katoliselle kirkolle.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 .

Andra språk

Latin anniversarium
Dåtida finska vuosipäivä