Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skyldighet att ställa egendom, jord eller kapital till ett prästämbetes eller en universitets- eller gymnasielärares förfogande, i Sverige ofta kallad annexskyldighet.

Finsk beskrivning

prebendavelvollisuus

Velvollisuus asettaa omaisuutta, maata tai pääomaa papin tai yliopisto- tai kymnaasiopettajan käyttöön palkanmaksua varten. Ruotsissa tunnettu nimellä anneksivelvollisuus.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , (prebenda).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/